Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

00:01
8854 e234
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viabudas budas

March 04 2018

23:25
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viafullmoon fullmoon
Sponsored post
04:05

February 28 2018

20:05
    Jakże szybko pruje się materia naszego życia.Chronimy się pod gobelinami utkanymi z naszych marzeń i złudzeń, a okrutna rzeczywistość rozrywa je na strzępy.
— Richard Paul Evans

January 25 2018

22:04

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaaggape aggape

January 14 2018

19:39
I świąt których nie było. 
Reposted fromSzpilko Szpilko

January 10 2018

23:24
    Przychodzisz do mnie w snach, ciągle przychodzisz...

January 03 2018

01:07
9829 7ccf 500
01:07
2775 5ee6
Reposted fromqb qb viabudas budas

October 22 2017

21:39

October 06 2017

20:12
9164 4c24

September 27 2017

22:09
Już jesień, ledwo zapomniałem o zimie,.,.
— Arab
Reposted byKciukWzupiemisery

July 17 2017

22:27
       Umrzemy i to czyni z nas szczęściarzy.
— Richard Dawkins
Reposted bymalaami malaami

July 01 2017

22:12
5805 2678 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 30 2017

20:08
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viastonerr stonerr

June 24 2017

23:31
23:16
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viaHoHo HoHo

June 19 2017

22:57
2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina vianyaako nyaako
22:49

May 21 2017

22:14
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

May 15 2017

20:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...