Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

22:14
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

May 15 2017

20:07

May 10 2017

21:25
21:23

April 04 2017

20:44
2163 8df2
Reposted fromlordminx lordminx viakamykowata kamykowata

March 28 2017

21:35

March 11 2017

12:00
Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska. Lecz to nie zmieniło mej opinii o nich.
— Mały książe...

June 24 2015

23:16
4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viaSzpilko Szpilko

June 02 2015

18:48

May 21 2015

23:25

April 22 2015

20:09
2238 6916
Reposted fromA1KC4W67H9 A1KC4W67H9
20:09
0694 77cc
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaczoo czoo

March 29 2015

20:58
3248 3b42 500

January 24 2015

19:08
3022 d74f 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaelentarie elentarie

December 26 2014

19:51
3800 bac9
Reposted fromHenrX HenrX viaelentarie elentarie

December 21 2014

08:41
3228 b5f5
08:40
4113 3ff7 500
to straszne.
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella

December 06 2014

23:53

December 04 2014

22:30
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaEdgi Edgi

November 24 2014

21:19
        Ona mówi usiądź wygodnie ja polepie i zlepie w jedną część
Tu muszę naderwać tu muszę zszyć byś mógł we mnie odtąd żyć
— fisz
Reposted bybrzaskmefirprzegranynosceteipsumiamsuperwomanartoflonelinessniebywammartexxxfairylandduszBilorahashlitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl